Bertfelt heeft een systeem voor kwaliteit ISO 9001 en milieu ISO 14001 geïmplementeerd. Dit systeem werd gecertificeerd door een geaccrediteerde certificatie – instelling aan het eind van 2015.

Kwaliteitsbeleid

De activiteiten van Bertfelt Teknik moet vertrouwen inboezemen als een professionele leverancier van doorstroombegrenzers.

Onze kracht is ons product assortiment, ons product kennis en onze dienstverlening.
Wij leveren op tijd, op de juiste plek en met de beloofde service.
Alle activiteiten vinden plaats volgens geldende wet- en regelgeving.
Wij zijn continue de kwaliteit van ons werk en management aan het verbeteren.

Milieu beleid

Het milieu beleid van Bertfelt Teknik is gebaseerd op geïdentificeerde milieu aspecten gekoppeld aan ons bedrijf en de producten die wie leveren aan onze klanten.

Wij willen in al onze activiteiten bijdragen aan een duurzame samenleving.
Wij leveren producten met betrekking tot de milieuaspecten.
Wij sorteren afval en handhaven een hoog recyclingpercentage.
Wij stellen hoge eisen op onze partners om hun eigen milieubeleid te voeren.
Wij werken volgens geldende wet- en regelgeving.
Wij zijn continue ons eigen milieu- en milieu managementsysteem aan het verbeteren.