Typische performance van BT-Maric doorstroombegrenzers:

De volgende grafiek toont de typische performance van BT-Maric doorstroombegrenzers, met rubberen begrenzers van het type Precision.

De werking is zeer nauwkeurig: nominaal debiet +/- 10% voor standaard toepassingen, over het hele drukverliesbereik vanaf 1,4 bar tot 10 bar.