Bertfelt Teknik is er trots op u de nieuwste kennis over onze toepassingen met BT-Maric doorstroombegrenzers met u te kunnen delen.

Water is een waardevolle hulpbron in veel economische sectoren – en met een beperkt aanbod is efficiënt gebruik van water een belangrijk maar vaak over het hoofd gezien onderwerp.

U kunt hier ons laatste nieuws, video’s en webinars zien die zijn ontwikkeld om u meer kennis te geven over toepassingen voor onze BT-Maric doorstroombegrenzer en u inzicht te geven in de nieuwste trends in de waterindustrie. U kunt ook naar ons LinkedIn– of Youtube-account gaan om de laatste informatie te lezen..


BERTFELT TEKNIK IS TROTS OM EEN SAMENWERKING MET WATERAID AAN TE GAAN

Alles begint met water!

In 2022 is Bertfelt Teknik een samenwerking begonnen met WaterAid, een internationale onafhankelijke organisatie die zich wereldwijd inzet om het leven van mensen te veranderen door de toegang tot schoon water in de armste gemeenschappen ter wereld te verbeteren. WaterAid is actief in 33 landen en sinds de oprichting in 1981 hebben meer dan 28 miljoen mensen toegang gekregen tot schoon water en hebben meer dan 28 miljoen mensen toegang gekregen tot toiletten.

Schoon water, sanitaire voorzieningen en de mogelijkheid van hygiëne zijn van fundamenteel belang voor alle mensen en alle samenlevingen. Zonder duurzame toegang tot water, sanitatie en hygiëne (WASH) kunnen gemeenschappen zich niet ontwikkelen, Kunnen kinderen niet naar school, kunnen vrouwen niet in een veilige omgeving bevallen of kan armoede niet worden bestreden. Desondanks hebben 771 miljoen mensen geen toegang tot schoon water. 1,7 miljard mensen hebben ook geen elementaire sanitaire voorzieningen. Elke dag sterven meer dan 800 kinderen aan ziekten veroorzaakt door een gebrek aan schoon water en toiletten. De op één na belangrijkste doodsoorzaak ter wereld voor kinderen onder de vijf jaar is diarree veroorzaakt door vuil water, slechte sanitaire voorzieningen en gebrek aan hygiëne.

Door klimaatverandering is de watervoorraad op sommige plaatsen periodiek te groot en op andere plaatsen te klein geworden.

“Bij bijna alle crises en rampen is het al kwetsbaar en worden mensen gediscrimineerd die het ergst lijden. Dat geldt ook voor de watercrisis. Als meisjes gedwongen worden water te halen in plaats van naar school te gaan, heeft dit gevolgen voor hun kansen voor de rest van hun leven. Het feit dat vrouwen water moeten dragen in plaats van te kunnen werken en een eigen inkomen te verdienen, beperkt hun leven. Schoon water is een voorwaarde voor een gelijke wereld”, zegt Anna Nilsdotter, secretaris-generaal van WaterAid Zweden

Het is niet overdreven om te zeggen dat toegang tot water het leven van mensen voorgoed verandert.

Bertfelt Teknik wil bijdragen aan een betere wereld, een wereld waar alle mensen wereldwijd toegang hebben tot schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Door Wateraid te steunen in hun werk, zijn we een stap dichter bij dit doel.

Bertfelt Teknik is er trots op een Wateraid Friend Company te zijn!


HOE U UW STROOMSNELHEID PRECIES KUNT REGELEN?

In samenwerking met Vaxa-Impact Nutrition heeft Bertfelt Teknik constant-stroomventielen ontwikkeld om optimale resultaten te behalen in de kweek van microalgen en om water te besparen in hun productiesysteem. Vaxa is een hightech bedrijf dat een oplossing biedt om op de meest efficiënte manier ter wereld energie om te zetten in voedsel (Energy to Food – E2F)! BT-Maric doorstroombegrenzers zijn ontworpen om een ​​constant, vooraf ingesteld en nauwkeurig debiet te geven, ongeacht drukvariaties binnen een bereik. Wilt u meer weten over het project, lees het persbericht>>


OMGEKEERDE OSMOSE, DOSERING VAN CHEMICALIN, MEDIA FILTRATIE, WATERBEHANDELING: WATERSTROOMREGELING BIJ ELKE DRUK?

BT-Maric stroombegrenzers worden gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen en processen, zoals omgekeerde osmose, mediafiltratie en het doseren van chemicaliën. Een typische toepassing van BT-Maric-begrenzers in waterbehandeling is om het terugspoelingsdebiet te regelen en om vloeistofverlies in de mediafilters te voorkomen wanneer dezelfde pomp wordt gebruikt bij normaal bedrijf en voor terugspoelen. Nauwkeurige stroomregeling is in deze omstandigheden noodzakelijk. Lees het volgende artikel in Aquarama voor meer informatie.


UV-DESINFECTIE IN NIET-COLLECTIEVE SANITATIE

Het nut van UV-desinfectieapparatuur is tweeledig: het behoud van alle natuurlijke hulpbronnen door het risico op vervuiling te beperken en het besparen van drinkwater. Het volgende artikel legt het gebruik van UV-reactoren uit om afvalwater te desinfecteren en gaat vervolgens in op de specifieke kenmerken die zijn beschreven door de heer Willy FORTUNATO, commercieel directeur van het bedrijf UV GERMI, specialist in biologische bestrijding van verontreiniging door UV en het gebruik van begrenzers. debietregelaar om de waterstroom nauwkeurig te beperken. Lees het volgende artikel gepubliceerd in Aquarama voor meer informatie.


HOE WATER TE BESPAREN IN INDUSTRIËLE PROCESSEN

Business Sweden, samen met Bertfelt Teknik AB, EnviroProcessSwecoSwedish Hydro Solutions, en Weda, organiseerde onlangs het webinar “Hoe water besparen in industriële processen” om te laten zien hoe Zweedse slimme oplossingen kunnen helpen het waterverbruik te verminderen en te optimaliseren – waardoor een van de meest kostbare hulpbronnen op aarde een tweede leven krijgt.

Luister hier naar het webinar in het engels:

link to webinar how to save water

HOE WATER TE BESPAREN IN INDUSTRIËLE PROCESSEN