adobestock-irrigation-farming 

Bevattning och lantbruk

  • Sprinklerflödesstyrning – överbesprutning ger vattenförlust utan effekt.
  • Monterad vid varje uttag säkerställer jämn vattenfördelning även för olika höjder.
  • Djurhållning – Korrekt och begränsat flöde till alla djurinhägnader.