Bertfelt Teknik ABs integritetspolicy

Den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) trädde i kraft 25 maj 2018.

Vilka personuppgifter hanterar vi
Bertfelt Teknik AB har endast företag som kunder. I syfte att kontakta potentiella kunder och att upprätthålla en affärsrelation med våra befintliga kunder kan vi samla in personuppgifter i form av förnamn, efternamn, befattning, avdelning, telefonnummer, e-postadress, samt ip-adresser för den som använder vår chattfunktion på vår hemsida.

Personuppgifterna utöver anställd personal, samlas in manuellt genom att vi hittar publik information på webben (t ex på hemsidor, eniro.se, allabolag.se, hitta.se, Google och andra webbplatser) samt genom att personuppgifterna lämnas till oss frivilligt t ex vid begäran om offert eller vid beställning.

Personuppgifter som samlats in av Bertfelt Teknik AB lämnas endast ut till anställda inom Bertfelt Teknik AB, eller servicepartners med vilka vi har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgifter kan även hanteras och lagras i externa system enligt nedan.

Var lagrar och hanterar vi personuppgifter
Bertfelt Teknik AB kan hantera och lagra personuppgifter i databasen för chattfunktionen på vår hemsida bertfelt.com via chattfunktionen, samt i externa och interna system. Bertfelt Teknik AB är enligt GDPR ansvarig för all information vi hanterar och lagrar i både egna och externa system. Vi är även ansvariga för att dokumentera och informera om hur vi hanterar personinformation samt att på begäran radera eller lämna ut personuppgifter elektroniskt, under beaktande av aktuell lagstiftning.

Personuppgifter i våra system
Vi använder ett affärssystem för orderhantering, offerter, fakturering, bokföring och säljstöd (CRM) för befintliga och potentiella företagskunder samt leverantörer och samarbetspartners. I detta system kan vi koppla till ett företag hantera personuppgifter som befattning, avdelning, förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer. Lagringen av data till dessa system sker på vår server, som är placerad hos vår IT-support.

Vi kan använda uppgifterna för att skicka ut information till dig med produktnyheter, erbjudanden, inbjudningar till mässor och workshops eller dylikt. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick, genom att klicka på ”avregistrera utskick” i ett utskick som du har fått från oss.

Begäran om dina personuppgifter, rättelser och raderingar
Dataskyddsförordningen GDPR innebär att Bertfelt Teknik AB är skyldig att på begäran lämna information till den registrerade om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Informationen ska lämnas till dig kostnadsfritt. Bertfelt Teknik AB ska också på begäran lämna ytterligare information, t ex om hur länge personuppgifterna kommer att lagras och att du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

På begäran har du också rätt att få ut informationen elektroniskt från oss.
Kontakta oss om du vill ha information, begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Felaktiga personuppgifter
De personuppgifter vi samlar in är publika eller har lämnats till oss frivilligt av personen i fråga. Det kan ändå bli fel i våra register pga manuell hantering av personuppgifterna. Om vi upptäcker felaktigheter rättar vi dessa omgående och informerar de som har tillgång till informationen, dvs de anställda inom Bertfelt Teknik AB.

Bertfelt Tekniks cookie policy
Vi använder oss av både mer varaktiga cookies och kortvariga cookies, med syftet att underlätta trafiken på vår webbplats och med det kunna förbättra vår kundservice och kundupplevelse. Om du inte har cookies aktiverat i din webbläsare kommer du en sämre upplevelse av vår webbplats. Om du har inaktiverat cookies kommer du dock fortfarande kunna surfa runt på vår webbplats. Genom att använda cookies får vi information om bland annat vilka sidor du besökt på vår webbplats. Vi använder Google Analytics som är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google.

Vem är ansvarig för de uppgifter du lämnar?
Bertfelt Teknik AB är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i vår integritetspolicy.