Bertfelt Teknik är stolta över att kunna dela med dig den senaste kunskapen om applikationer med våra BT-Maric konstantflödesventiler.

Vatten är en värdefull resurs inom många ekonomiska sektorer – och med ett begränsat utbud är effektiv vattenanvändning ett viktigt men ofta förbisett ämne.

Du kommer här kunna se våra senaste nyheter, videor, webbseminarier som är utformade för att ge dig mer kunskap om applikationer för våra BT-Maric konstantflödesventiler och ge dig inblick i de senaste trenderna inom vattenindustrin. Du kan också gå till vårt LinkedIn- eller Youtbue-konto för att få den senaste informationen.

Du kommer att kunna se här våra senaste nyheter, videor, webbseminarier som är utformade för att ge dig mer kunskap om applikationer för vår BT-Maric konstantflödesventiler och ge dig inblick i de senaste trenderna inom vattenindustrin. Du kan också gå till vårt ”LinkedIn” eller ”Youtube” -konto för att se den senaste informationen.


BERTFETL TEKNIK ÄR STOLTA ATT BÖRJA SAMARBETA MED WATERAID

Allt börjar med vatten!

Med start 2022 blir Bertfelt Teknik vänföretag till WaterAid, en hjälporganisation som verkar globalt för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten. Visionen är att alla människor, överallt skall ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien (WASH).

2022 har Bertfelt Teknik påbörjat ett samarbete med WaterAid, en internationell oberoende organisation som jobbar globalt för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten i världens fattigaste samhällen. WaterAid har verksamhet i 33 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till toaletter.

Rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien är grundläggande för alla människor och alla samhällen. Utan hållbar tillgång till vatten, sanitet och hygien (WASH) kan inte samhällen utvecklas, barn gå i skolan, kvinnor föda barn i en trygg miljö eller fattigdom bekämpas. Trots det saknar 771 miljoner människor tillgång till rent vatten. 1,7 miljarder människor saknar också grundläggande sanitet. Varje dag dör över 800 barn av sjukdomar som orsakats av brist på rent vatten och toaletter. Den näst vanligaste dödsorsaken i världen för barn under fem år är diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien.

Pga av klimatförändringarna har vattentillgången periodvis blivit för stor på vissa platser och för liten på andra platser.

”I nästan alla kriser och katastrofer är det redan utsatta och diskriminerade människor som drabbas värst. Det gäller även för vattenkrisen. Att flickor tvingas gå efter vatten i stället för att gå i skolan påverkar deras möjligheter under resten av livet. Att kvinnor måste bära vatten i stället för att kunna arbeta och få en egen inkomst begränsar deras liv. Rent vatten är en förutsättning för en jämställd värld” säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige

Det är ingen överdrift att säga att tillgång till vatten förändrar människors liv för alltid.

Bertfelt Teknik vill vara med att bidra till en bättre värld, en värld där alla människor över hela världen har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Genom att stödja WaterAid i deras arbete kommer vi ett steg närmare detta mål.

Bertfelt Teknik är stolta att vara ett WaterAid Vänföretag!

Wa­t­erAid Sveriges års­berät­telse för verk­samhet­såret 2021-2022

Wa­t­erAid Sveriges års­berät­telse för verk­samhet­såret 2021-2022


HUR REGULERAR DU VÄTSKEFLÖDET I DIN APPLIKATION

I samarbete med Vaxa-Impact Nutrition har Bertfelt Teknik utvecklat anpassad konstantflödesventil för att uppnå optimalt resultat vid odling av mikroalger samt för att minimera vattenförbrukningen i deras produktionssystemet. Vaxa är ett högteknologiskt företag som erbjuder en lösning för att omvandla energi till mat (Energy to Food – E2F) på det mest effektiva sättet i världen! BT-Maric konstantflödesventiler är konstruerade för att ge en konstant, förinställt och mycket precist flöde, oavsett tryckvariationer. Läs hela pressmeddelandet här om du vill veta mer om projektet pressmeddelandet>>


OMVÄNDT OSMOS, DOSERING AV KEMIKALIER, MEDIEFILTRERING, VATTENBEHANDLING: KONSTANT FLÖDE AV VATTEN OAVSETT TRYCK?

BT-Maric konstantflödesventiler används i en mängd olika applikationer och processer såsom omvänd osmos, mediefiltrering och dosering av kemikalier. En typisk tillämpning av konstantflödesventiler för BT-Maric vid vattenbehandling är att reglera returflödet och att förhindra förlust av vätska i mediefiltren när samma pump används vid normal drift och för backspolning. Exakt flödeskontroll är nödvändig under dessa omständigheter.


UV-DESINFEKTION I SANITATION ICKE KOLLEKTIVA

Nyttan med UV-desinfektionsutrustning är dubbelt: att bevara alla naturresurser genom att begränsa föroreningsrisken och spara dricksvatten. Följande artikel förklarar användningen av UV-reaktorer för att desinficera avloppsvatten och tar sedan upp de detaljer som beskrivs av Willy FORTUNATO, kommersiell chef för företaget UV GERMI, specialist på biologisk föroreningskontroll av UV och användningen av BT-Maric konstantflödesventiler  för att begränsa vattenflödet exakt. För att lära dig mer, läs följande artikel publicerad i Aquarama (bara på franska).


HUR DU SPARAR VATTEN I INDUSTRIPROCESSER

Business Sweden, tillsammans med Bertfelt Teknik AB, EnviroProcess, Sweco, Swedish Hydro Solutions och Weda, var nyligen värd för webbinaret ”Hur man sparar vatten i industriella processer” för att visa hur svenska smarta lösningar kan bidra till att minska och optimera vattenförbrukningen – ge ett andra liv till en av jordens mest värdefulla resurser.

Lyssna på det Engelska webbinariet här:

link to webinar how to save water

HUR DU SPARAR VATTEN I INDUSTRIPROCESSER