Styr flödet i din applikation och spara vatten med BT-Maric konstanta flödesventiler!

Bertfelt Teknik deltog för första gången i CYCL’EAU Toulouse, den regionala mässan tillägnad vattenhantering för offentliga och privata intressenter, från 13 till 14 januari med

  • hundratals deltagare runt 7 bord med mer än 2500 visningar på Youtube
  • mer än 200 registrerade sig för B2B-möten tack vare AD’OCC och EEN.

I dag är vattenunderskottet i Occitania-regionen cirka 160 till 200 miljoner m3 och kommer att öka till 1,2 miljarder m3 fram till 2050. Svårigheten att säkra dricksvattentillgång och fördela vatten mellan kommuner, jordbruks- och industrivärlden kommer att bli allt viktigare de närmsta åren.

Medvetenheten om en reell ”vattenkris” började 2018. Franska republikens president, Emmanuel Macron, hade begärt att samråd skulle äga rum för att ”hitta lösningar, territorium för territorium”.

Det är precis för att svara på denna fråga om motståndskraft, på ett territoriellt och målinriktat sätt, som CYCL’EAU Toulouse genom sin show har gjort det möjligt att lokalt ta itu med nationella vattenförvaltningsfrågor. Utställningen erbjöd många lösningar för att möta behovet av att spara vatten.

Du hittar konferenserna på Youtube.

C

Många vattenbehandlingsprocesser kräver en exakt och billig metod för att reglera flödet. BT-Maric Flow Control Valve har utvecklats för att ge ett konstant förinställt flöde, oavsett tryck.

BT-Maric flödesreglerventiler används i en mängd processer såsom omvänd osmos, mediefiltrering och kemisk dosering. BT-Maric-ventilen säkerställer ett konstant flöde av vatten oavsett de tryckvariationer som kan uppstå i systemet. Den enkla konstruktionen, utan slitdelar, är väl lämpad för avsaltningsanläggningar och vattenreningssystem. Ventilerna är också manipulationssäkra och kräver ingen justering eller underhåll.

En typisk applikation för BT-Maric-ventiler vid vattenbehandling är att styra återflödet och förhindra förlust av media i mediafiltret när samma pump används för service och backwash. Under backspolning är det viktigt att bibehålla korrekt flöde enligt filtertillverkarens specifikation. Korrekt flöde säkerställer specificerat inflöde för optimal rengöring av filtret. För högt flöde kan skicka flödet ur tanken, där den går förlorad som avfall, vilket gör mediefiltret värdelöst. En konstantflödesventil monterad i backwash-kretsen säkerställer optimal rengöring av filtret och förhindrar förlust av media.

Enligt specialister på avsaltning och rening av avloppsvatten möjliggör BT-Maric flödesventiler användning av matningspumpen som en tillfällig backwash-pump, vilket ger kostnadsbesparingar eftersom man slipper att installera en dedikerad backwash-pump.

Bertfelt Teknik AB har erhållit ACS, Attestation de Conformité Sanitaire (det franska dricksvattenscertifikatet) BT-Maric konstantflödesventiler.

För mer information, tveka inte att kontakta Liliane Laroche på +33 1 86 65 58 12 eller via e-post på liliane.laroche@bertfelt.com.

Stockholm, den 25 februari, 2021 Läs pressmeddelandet >>


Bertfelt Teknik deltog på mässan Aqua Nederland Digitaal som genomfördes för första gången!

Aqua Nederland har i år genomförts som en virtuell mässa! Bertfelt Teknik är stolta över att ha varit en av deltagarna. Under eftermiddagen den 2:a juli träffade vi många kunder och intressenter på Aqua Nederland Digitaal.

På grund av Coronavirus kunde Aqua Nederland inte hållas som vanligt i år. En ny digital plattform skapades för att göra det möjligt för vattenbranschens aktörer  att träffas och diskutera viktiga frågor såsom ”Cirkulär ekonomi”, ”dricksvattnets framtid” och mycket mer …

Med de många pressande utmaningarna som vattenbranschen har, var detta ett utmärkt tillfälle att samlas och arbeta tillsammans.

Säkra vid datorn eller i telefoner kunde alla deltagare delta i viktiga diskussioner och besöka vår monter som om de var där!

Digitaliseringen av vattenindustrin accelererar och Aqua Nederland digitaal är en del av denna omvandling. Bertfelt Teknik har nyligen lanserat sitt LinkedIn-konto för att träffa dig på sociala medier och snart kommer du även att kunna träffa oss på Youtube. Följ oss och kommentera våra inlägg!

Stockholm, den 8 juli, 2020 Läs pressmeddelandet >>

Bertfelt Teknik at Aqua Nederland Digitaal

Spar vatten – är ett viktigt mål för Bertfelt Teknik och för den franska regeringens statssekreterare till ministern för ekologi, Emanuelle Wargon – vid Carrefour des Gestions Locales de L’Eau i Rennes.

Stockholm, den 4 februari, 2020 Läs pressmeddelandet >>


Stort intresse för BT-Maric konstantflödesventiler på Aquatech Amsterdam 2019!

Stockholm, den 10 november, 2019 Läs pressmeddelandet >>


Konstantflödesventiler för små flöden från 0,15 L/min för att spara mer vatten och ACS-certifikat för dricksvattenapplikationer är höjdpunkter från Bertfelt Teknik på Aquatech!

Stockholm, sept 24, 2019 Läs pressmeddelandet >>


Stort intresse för att spara vatten med konstantflödesventiler på Hannover 2019!

Stockholm, 5 maj 2019. Läs pressmeddelandet >>


Bertfelt Teknik AB tilldelades i juni 2018 den franska dricksvattencertifieringen för sina konstantflödesventiler: ACS, Attestation de Conformité Sanitaire.

Stockholm, 28 feb 2019. Läs pressmeddelandet >>