Flödesdiagram för BT-Maric konstantflödesventiler:

Följande diagram visar typiskt reellt flöde som funktion av tryckfall för BT-Maric konstantflödesventiler med gummiring typ Precision.

Noggrannhet för ventil med gummiring typ Precision (standard):
nominellt flöde +/- 10 % över hela tryckfallsintervallet 1,4 till 10 bar.