Många unika egenskaper för BT-Maric konstantflödesventiler:


• Utformade för flöden från 0,15 l/min. upp till 13 500 l/min.

• Flödet går att välja bland ett stort sortiment som ökar i små steg.

• 100 % mekaniska, självreglerande, ingen extra kraftkälla krävs.

• Extrem precision: vår standardlösning Precision har en precision för nominellt flöde på +/- 10 % för hela tryckfallsintervallet, från 1,4 bar upp till 10 bar.

• Enkel, kompakt, tillförlitlig och lång livslängd (20 år).

• Brett urval anslutningar och -material.

• Högtryckslösningar för tryckfall på upp till 20 Bar.

• Lågtryckslösningar för tryckfall ner till 0,4 Bar.

• Underhållsfri: inget behov av reservdelar.

• Förinställda för att undvika justeringsfel eller oönskade systemändringar => flödet måste anges vid beställning.

• Minskar investerings- och driftskostnader avsevärt.

• Förebygger maskinhaverier och förlänger livslängden för din utrustning/produkt.

• Självreglerande: gummiringens öppningsdiameter reagerar automatiskt på tryckvariationer.

• Självrengörande: blir inte igentäppta.

• Konstantflödesventilerna är primärt utformade för vattentillämpningar och lämpar sig särskilt för användning där vattenkvaliteten är dålig, eftersom flödeskontrollelementet är av gummi som är flexibelt vid normala driftförhållanden. Detta minimerar risken för blockeringar och eliminerar risken för kalkavlagringar.

• Sparar vatten eller andra media. Reducerar avfall.

• Uppfyller industri- och kvalitetsstandarderna: ISO9001:2015, ISO140001:2015 och den franska certifieringen ACS, Attestation de Conformité Sanitaire samt certifiering från den australienska myndigheten för dricksvatten.

• Vi hjälper våra kunder att skräddarsy ventiler och insatser.