Kvalitet, tillförlitlighet, flexibilitet och säkrare miljö

Med Hans och Georg Bertfelts långa erfarenhet från processindustrin som utgångspunkt, grundades Bertfelt Teknik AB 1990 med syftet att tillhandahålla smarta produkter och tjänster till processindustrin. Till en början låg tyngdpunkten på att åtgärda läckor på rörledningar.

Sedan 1995 tillverkar och distribuerar Bertfelt Teknik AB konstantflödesventiler  (även kallade flödesbegränsare) för den europeiska marknaden. På vår produktionsanläggning i Sverige tillverkas ett brett urval konstantflödesventiler av hög kvalitet, som är ekonomiska, pålitliga och har lång livslängd.

Sedan 2015 är Bertfelt Teknik AB certifierade enligt ISO 9001:20015 och ISO 14001:2015. Våra europeiska kunder betjänas från våra säljkontor i Berlin, Amsterdam och Paris samt från vårt huvudkontor i Stockholm.

Över tiden har bolaget expanderat genom att erbjuda ett kompletterande sortiment innovativa produkter av hög kvalitet till den skandinaviska marknaden:

Flänsskydd / Sprutskydd  – för en säkrare arbetsmiljö i processindustrin. Bertfelt Teknik importerar sprutskydd för distribution till kunder på den skandinaviska och baltiska marknaden. Systerbolaget BL Instruments ansvarar för försäljningen till kunder på den svenska marknaden.

Rotabolt skruvare med förspänningsindikator – även kallade skruvar med inbyggd belastningskontroll. Används av kunder med krav på tillförlitliga skruvförband. Rotabolt säljer vi i Sverige och Finland.

Bertfelt Teknik och BL Instruments ingår i Aqudox Group.