Aquatech Amsterdam – är världens ledande vattenmässa för process, dricks och avloppsvatten.

Träffa människor som arbetar med vatten från hela världen, i den spännande staden Amsterdam.

Bertfelt Teknik har ställt ut på Aquatech Amserdam mässan flera gånger och nästa gång arrangeras mässan 2021.