IFAT München

Världens ledande mässa för vatten, avlopps- och avfallshantering. IFAT är den ledande mässan för miljöteknik och andra innovationer som fyller 230 000 kvadratmeter.

Bertfelt Gmbh ställer regelbundet ut på mässan och nästa gång blir 4-8 maj 2020.

Bertfelt Teknik AB