img_bwlti_rotabolt_1

Rotabolt 1 – originalet

Ett skruvförbands tillförlitlighet beror på 3 faktorer: skruvförbandets konstruktion, skruvens kvalitet samt förspänning vid montering. Med Rotabolt säkerställs önskad förspänning vid montering och säkerställs skruvens kvalitet eftersom varje skruv med RotaBolt dragprovas individuellt vid konvertering.

Rotabolt använder sig av vanliga skruvar som konverteras genom montering av en förspänningsindikator som består av en metallpinne, rotor samt en skyddande kapsel,som är fettfylld vid lägre temepraturer Metallpinnen (mätpinnen) är av ett material med samma längdutvidgningskoefficient som skruven. En installation med RotaBolt fungerar alltså lika bra vid låg temperatur som hög temperatur.
Konverteringen sker genom att ett litet hål i borras i ena ändan av skruven och i botten av detta hål monteras sedan mätpinnen.

Innan skruven är monterad och belastad kan rotorn rotera fritt. När skruven sedan monteras och förspänningen ökar i takt med att skruven ”förlängs” kommer avståndet (gapet) mellan rotorn och skruven minska tills gapet är försvunnet och det inte längre är möjligt att rotera rotorn. Då är den önskade förspänningen uppnådd.

Om förspänningen minskar under drift uppstår på nytt ett gap och rotorn kan roteras vilket indikerar att den önskade förspänningen har försvunnit.