img_bwlti_rotabolt_2

Rotabolt 2 – dubbla möjligheter

Rotabolt 2 är en vidareutveckling av originalet och möjliggör total kontroll över förspänningen genom att förspänningsindikatorn är försedd med två kapslar. Den yttre indikerar det högsta önskade värdet och den inre det lägre önskade värdet. Denna funktionalitet kan användas till två saker:

Mot överbelastning
Den inre kapseln förspänns till önskat minvärde och den övre till max förspänning för att undvika att man drar sönder skruvförbandet.

För tidigare insats av underhåll
Den inre kapsel förspänns till önskat minvärde och den övre till ett högre värde som indikerar när man skall initiera ett förebyggande underhåll.