img_bwlti_rotabolt_vision

Rotabolt Vision – visuell indikering

Rotabolt Vision är världens första säkerhetsskruv som tydligt visualiserar en reduktion av förspänning i ett skruvförband. Rotabolt Vision bygger på samma konstruktion som originalet men kapseln är modifierad och försedd med en fjäderkonstruktion inuti kapsel och på utsidan finns det en tydlig märkning som möjliggör visuell indikering av en minskning av förspänningen.

När förspänningen understiger det önskade minimum värde, roterar kapseln 90 grader, vilket innebär att på håll ser man ett kors istället för en linje. Detta är fullt synbart upp till 25 meter utan hjälpmedel.

Rotabolt Vision är perfekt för applikationer där det är svårt att komma till för att göra en inspektion, eller i situationer där personal kan tänkas se att det har uppstått ett problem.