IFAT München

Världens ledande mässa för vatten, avlopps- och avfallshantering. IFAT är den ledande mässan för miljöteknik och andra innovationer som fyller 230 000 kvadratmeter.

Bertfelt Gmbh ställer regelbundet ut på mässan och nästa gång blir 14-18 maj 2018.

Besök oss i Hall C2, monter 533.

Bertfelt Teknik AB