IFAT München

Världens ledande mässa för vatten, avlopps- och avfallshantering. IFAT är den ledande mässan för miljöteknik och andra innovationer som fyller 230 000 kvadratmeter.

Bertfelt Gmbh ställer regelbundet ut på mässan och nästa gång blir den 30 maj-3 juni 2022.

Välkommen till vår monter.

Bertfelt Teknik AB