Veel toepassingen, één oplossing: doorstroombegrenzers, BT-Maric

Doorstroombegrenzers kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. De meest voorkomende toepassingen zijn:


Doseringssystemen: doorgaans in combinatie met een magnetisch ventiel voor een eenvoudige besturing van het mengen van vloeistoffen.
Industriële (uitspoel-)processen: exacte besturing van het mengen van chemicaliën.
Mechanische pakkingen: er worden doorstroombegrenzers gebruikt om de vloeistofdoorstroming van pomppakkingen te regelen en de doorstroming van water in boorgaten te sturen.


Waterleidingbedrijven en waterschappen: beperking van de maximaal toegestane vloeistofafname voor een betere afmeting van de systemen.
Waterbehandelings- en filtratieapparatuur: optimale terugstroom om de beschadiging van gevoelige filters te voorkomen.


Stadsverwarming: optimale terugstroom om in de zomer de stromen zo klein mogelijk te houden.
Projectenmarkt: verzekeren dat alle gebruikers de juiste maar begrensde doorstroming hebben.


Pompen: ter bescherming tegen de effecten van cavitatie.
Brandbeveiligingsmiddelen: besturing van het debiet bij toepassingen met grote doorstroming wanneer vloeistoffen in nauwkeurige verhoudingen moeten worden gemengd.


Irrigatiesystemen bij irrigatie- en landbouwprojecten: voor optimale doorstroomwaarden bij alle aftappunten.
Koelsystemen: voor de juiste vloeistofhoeveelheid in het systeem.
Bevochtigingsinstallaties: voor de correcte doorstroming in de installatie.
Nooddouchesystemen voor de industrie: verzekeren dat alle aangesloten eenheden over het benodigde water beschikken in noodgevallen.
Filters: voor de gespecificeerde vloeistofhoeveelheid.
Machines en installaties voor de export:  verzekeren dat machines de vereiste vloeistofhoeveelheid ontvangen, ook in landen waar de watervoorziening onderhevig is aan drukschommelingen.
Machines en installaties: ter bescherming tegen fouten in de handmatige instelling van de vloeistofdoorstroming.
Oogdouches: voorkomen van te grote vloeistofhoeveelheden in noodgevallen.


Mijnbouw: doorstroomregeling van water vanaf pakking naar stopbuspakking en mechanische afdichtingen van centrifugaal- en slurrypompen.