adobeatock_23546245-water-authorities

Waterschappen

  • Doorstroombegrenzing – verlengt de levensduur van watermeters, maakt rendabele distributie naar landelijk gelegen aansluitingen mogelijk.
  • Doorstroomregeling in plaats van watermeters en opleggen van beperkingen in waterverbruik.