adobeatock_23546245-water-authorities

Vattenmyndigheter

  • Flödesbegränsning – förlängning av vattenmätarens livslängd, vilket möjliggör ekonomisk distribution till anslutningar på landsbygden.
  • Flödesreglering i stället för vattenmätare eller för att åstadkomma en tvingande maximal vattenkonsumtion.