Styrning (begränsning) av flöde för bevattningsanläggningar

Bakgrund:

Bevattning av vingårdar omkring Adelaide i södra Australien är vanligt förekommande. Återvunnet vatten används som regel för detta ändamål eftersom det är både billigare och säkrare än brunnsvatten. Här är det viktigt att alla vinodlare får en lika stor andel av det återvunna vattnet oavsett avstånd till vattenkällan. Den dagliga vattenransonen får inte heller överskridas eftersom användarna i så fall riskerar skyhöga böter.

Lösning:

För att hindra användare från att överskrida sin maximala dagsranson av vatten installerades BT-Maric konstantflödesventiler, typ klämskiva i flänsförbanden (se blå pil).

Fördelarna med en BT-Maric konstantflödesventil:

1) ger användaren sin dagliga vattenranson oavsett hur långt det är till vattenkällan eller andra tappningsställen på samma ledning.

2) går inte att manipulera vilket gör att alla användare får överenskommen mängd bevattningsvatten.

3) säkerställer ett förbestämt, konstant flöde oavsett tryckfall och avstånd till källan samt hindrar användarna från att överskrida sin dagliga vattenranson och därigenom undvika skyhöga böter.

4) kostnadseffektiv och behöver inte underhållas.

5) lång livslängd (upp till 20 år).

6) sparar vatten: den viktigaste naturresursen i världen, eller hur?


Letar du efter en lösning som sparar vatten i dina bevattningssystem?
Behöver du kunna styra vattendistributionen för många tappningsställen oavsett avstånd till vattenkällan?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor. Vi hjälper mer än gärna till att utforma en standardlösning eller skräddarsydd lösning åt dig.