adobestock_8091572_water-treatment-filtration-equipment

Vattenbehandlings- och filtreringsutrustning

  • Backventil med flödesreglering – för att förhindra förlust av media.
  • Optimerat flöde genom känsliga filter.
  • Styrning av flöde till analysutrustning för vattenkvalitet.
  • UV-sterilisering – rätt flöde = kontrollerat bakteriedödande.