Viktigt med konstant vattenflöde i avsaltningsanläggningar

Bakgrund:

I avsaltningsanläggningar måste flödet för utspädningsvattnet där kemikalier blandas i rörledningar med stor diameter hållas konstant trots tryckvariationer.

Lösning:

BT-Maric konstantflödesventiler monteras i ledningar med stor diameter för att säkerställa ett korrekt flöde för utspädningsvattnet oberoende av förändringar i vattentrycket uppströms.

Fördelarna med BT-Maric konstantflödesventiler:

1) pålitliga, enkla att installera, ekonomiska och manipulationssäkra.

2) kostnadseffektiva och behöver inte underhållas.

3) lång livslängd (20 år).

4) säkerställer ett konstant flöde oberoende av tryckvariationer.

5) sparar vatten: en av de viktigaste naturresurserna på jorden!


Har du liknande utmaningar som i exemplen ovan?
Letar du efter en lösning för att uppnå ett konstant vattenflöde?
Hur styr du vattenflödet idag?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor. Vi hjälper mer än gärna till att utforma en standardlösning eller skräddarsydd lösning åt dig.