Begränsning av returspolningsvatten i filtreringsutrustning

Bakgrund:

I filtreringsutrustning styr primärpumpen flödet för servicevatten. Eftersom det inte är något mottryck under returspolningsfasen styrs inte vattenflödet av primärpumpen. Utmaningen är att kontrollera mängden spolvatten och att åstadkomma ett jämt och begränst flöde i den igensatta filtreringsutrustningen.

Filtren ska bara sköljas med vatten. Backspolningen sker med returvatten vid ett förutbestämt flöde. Backspolningsflödet måste vara konstant för att förhindra skada på filter och slöseri med vatten.

Lösning:

Rörängade BT-Maric konstanflödesventiler monterade på returledningen säkerställer ett förinställt begränsat flöde oberoende av tryckvariationer.

Fördelarna med BT-Maric konstantflödesventiler:

1) pålitliga, enkla att installera, ekonomiska och manipulationssäkra.

2) kostnadseffektiva och behöver inte underhållas.

3) lång livslängd (upp till 20 år).

4) säkerställer ett konstant flöde för returvattnet trots tryckvariationer.

5) sparar vatten: den viktigaste naturresursen på jorden!


Hur kontrollerar du vattenflödet i din filtreringsutrustning idag?
Har du problem med att reglera vattenflödet i din filtreringsutrustning?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor. Vi hjälper mer än gärna till att utforma en standardlösning eller skräddarsydd lösning åt dig.