Allt om BT-Maric konstantflödesventiler

Bertfelt är den ledande tillverkaren av BT-Maric konstantflödesventiler för industriell användning. BT-Maric konstantflödesventiler (ibland kallade flödesbegränsare) är utformade för att leverera ett förutbestämt, konstant flöde (för vatten och liknande medier) oavsett tryckvariationer.

Bertfelt erbjuder ett komplett sortiment av precisa konstantflödesventiler som sparar vatten och gör produkter och processer mer effektiva.Våra konstantflödesventiler används i många olika industrier / applikationer som gruvdrift, processindustri, bevattningssystem och jordbruk, vattenbehandling, pump– och filterskydd m.m. Se några exempel här. Vi är OEM-tillverkarnas första val som samarbetspartner.

Komplett sortiment av BT-Maric konstantflödesventiler (i utförande som insats, rörgängad eller klämskiva)

Komplett sortiment av BT-Maric konstantflödesventiler (i utförande som insats, rörgängad eller klämskiva)

Varför ska man använda konstantflödesventiler?

BT-Maric konstantflödesventiler bidrar till att

 • sänka investerings- och driftskostnader genom att alltid tillhandahålla specificerat vätskeflöde oberoende av tryckvariationer som är vanliga i system med många tappningsställen.
 • förbättra flödet för vatten eller andra liknande media i processer eller produkter genom att alltid tillhandahålla angivet flöde oberoende av tryckvariationer.
  Ditt system får därmed ett stabilt, konstant flöde om tryckfallet ligger inom angivna gränser, vilket minskar risken för haveri eller skada på din utrustning. Konstantflödesventilerna ökar även livslängden för din utrustning och ger ett värdefullt skydd för flödeskänsliga pumpar, filter, packningar och vattendistributionssystem.
 • spara vatten genom att begränsa flödet vid tappningsställena. Vatten är en viktig naturresurs som alltid ska användas sparsamt.

 

Känns utmaningarna nedan bekanta?

 • Behöver du begränsa vattenflödet med precision i ditt system?
 • Har du filter som behöver ett förinställt konstant vattenflöde?
 • Behöver du optimera din utrustning för ett specifikt flöde?
 • Behöver du blanda vätskor i exakta proportioner? Vid högt tryck?
 • Behöver du snabbt kunna justera flödet vid höga flöden och växlande trycknivåer?
 • Behöver du skydda dina (centrifugal-) pumpar?
 • Behöver du kontrollera och begränsa flödet för spolvatten i dina mekaniska tätningar?
 • Behöver du begränsa vattenuttag inom ditt bevattningssystem?
 • Vill du spara vatten på hotell, restauranger, vattenland, boendeanläggningar, campingplatser genom att begränsa flödet vid tappningsställena? Är det viktigt för dig att spara vatten?
 • Behöver du säkerställa ett maximalt flöde till nödduschar?
 • Behöver du hålla sprutmunstycken fria från damm?
 • Behöver du styra max. flödet från respektive munstycke i brandbekämpningsutrustning?
 • Behöver du styra vattenflödet i kylutrustning och/eller destilleri?
 • Behöver du begränsa toppflöden med hjälp av ultraviolett steriliseringsutrustning för att säkerställa fullständig eliminering av bakterier?
 • Behöver du styra vattenflödet i din befuktningsutrustning?

Svaret på alla dessa frågor är: installera en BT-Maric konstantflödesventil.


Ett mycket brett sortiment av konstantflödesventiler:

BT-Maric konstantflödesventiler finns i tre standardutföranden:

Insatser (för serietillverkning)

Sort urval av BT-Maric konstantflödesventiler: insatser (DN8-DN40)

Komplett sortiment av BT-Maric konstantflödesventiler: insatser (DN8-DN40)

Insatser monteras direkt inuti en rörledning. Våra insatser finns i olika former och storlekar och reglerar flöden mellan 0,15 l/min. och 233 l/min.

Rörgängade ventiler (standardlösning för mindre flöden)

Stort urval av BT-Maric rörgängade ventiler (DN6-DN50)

Komplett sortiment av BT-Maric konstantflödesventiler: rörgängade ventiler (DN6-50)

Rörgängade ventiler är utformade för rörledningar från 1/8” upp till 2”. Rörgängade standardventiler reglerar flöden mellan 0,15 l/min och 342 l/min.

Klämskivor (för stora flöden)

Komplett sortiment av BT-Maric konstantflödesventiler: klämskivor (DN20-DN400)

Komplett sortiment av BT-Maric konstantflödesventiler: klämskivor (DN20-DN300)

Klämskivor är konstruerade för att reglera stora flöden (upp till 13 500 l/min). Klämskivor monteras mellan flänsarna.