Konstantflödesventiler

Konstantflödesventiler är en briljant mekanisk konstruktion för rätt vätske­flöde oavsett tryck.

Med Maric konstantflödesventiler, effektiviserar och förbättrar du din produkt eller din process, samt reducerar dina flödesrelaterade kostnader genom att du alltid får rätt vätskeflöde, även om trycket varierar. Tryckvariationer uppstår ofta i system med många förbrukningspunkter.

Konstantflödesventilerna är helt automatiska, underhållsfria och självrensande har över tiden visat sig vara mycket tillförlitliga hos våra kunder med en livslängd på 10 år eller mer.

I Sverige licenstillverkar Bertfelt Teknik Maric konstantflödesventiler för den Europeiska marknaden. Ventilerna tillverkas för flöden från 0,4 lit/min till 8854 lit/min och kommer som standard i tre anslutningsvarianter: rörgängade, klämskiva eller insats. Därutöver hjälper vi gärna våra kunder att konstruera specialanpassade ventiler och insatser, som lätt kan appliceras i befintliga och/eller förbättrade konstruktioner.

Nedan visas den principiella effekten av att använda en konstantflödesventil.

Konstantflödesventiler

Noggrannheten är bättre än +/- 10% för de vanliga applikationerna.

 

Många behovsområden – en lösning

Konstantflödesventilen kan användas i många situationer. Vanliga situationer är:

Doseringssystem – Möjliggör smart styrning av vätskeinblandning.

Industriella (tvätt-)processer – Precis styrning av kemikalieinblandningar.

Mekaniska tätningar – Konstantflödesventiler används bl.a för reglering av vätskeflöden för pumparnas tätning samt reglering av vattenflödet i borrhål.

Kommunala vattenverk – Begränsning av max vätskeuttag för bättre dimensionering av system.

Fjärrvärmedistribution – Skapa ekonomiska returflöden för att säkerställa minimiflöden sommartid.

Pumpar – Skydd mot kavitationseffekter.

Brandskyddsanläggningar – För styrning av maximalt flöde per enhet vid akutinsats.

Bevattningsanläggningar – Säkerställande av optimalt vätskeflöde vid alla uttagspunkter.

Kylsystem – Säkerställande av rätt mängd vätska i anläggningen.

Befuktningsanläggningar – Säkerställande rätt av rätt vätskeflöde i anläggningen.

Nödduschsystem för industrin – Säkerställa att alla anslutna enheter får behövd mängd vatten vid akutinsats.

Filtreringsutrustning – Säkerställa att specificerad mängd vätska erhålls.

Maskiner & anläggningar för export – Säkerställa att maskinerna även i exportlandet,där vattentrycken kan vara olika och varierande, får rätt mängd vätska.

Maskiner & anläggningar – Säkerställa att operatörer av misstag feljusterar vätskeflödet.

Ögontvättar – För att förhindra för mycket vätska vid akutinsats