Nöjda kunder: en hörnsten i vårt företag

Bertfelt Teknik är idag en ledande tillverkare av konstantflödesventiler för den europeiska marknaden samt distributör av sprutskydd och skruvar med förspänningsindikator (Rotabolt) till den skandinaviska marknaden.

Närheten till kund är avgörande för oss. Med försäljningskontor i Berlin, Amsterdam och Paris samt huvudkontor i Stockholm kan vi betjäna våra kunder runt om i Europa. Vi hjälper kunderna att skräddarsy ventiler och insatser som kan användas i befintliga och/eller förbättrade installationer. Vi är OEM-tillverkarnas första val som samarbetspartner.

Bertfelt Teknik erbjuder följande pålitliga kvalitetsprodukter:

Konstantsflödsventiler System Maric: N6-DN400 att leverera ett förutbestämt, konstant flöde (för vatten och liknande medier) oavsett tryckvariationer. Flöde från 0,15-13500 L/min

Konstantflödesventiler (ibland kallade flödesregulatorer, flödesbegränsare eller strypventiler) säkerställer ett förinställt konstant flöde för vatten och andra media oavsett tryck.

Sprytskydd

Sprutskydd (ibland kallade ventilskydd) gör arbetet i processindustrin säkrare. Bertfelt Teknik importerar sprutskydd för distribution till kunder på den skandinaviska och baltiska marknaden. Systerföretaget BL Instruments ansvarar för försäljningen till kunder på den svenska marknaden.

Skruvar med förspänningsindikator (Rotabolt)

Rotabolt skruvar med förspänningsindikator, även kallade skruvar med inbyggd belastningskontroll. Används av kunder med krav på tillförlitliga skruvförband. Rotabolt säljs i Sverige och Finland.


Ett brett sortiment av konstantflödesventiler, sprutskydd och Rotabolt för många olika marknader

Bertfelt har varit i branschen i över 30 år och erbjuder ett brett sortiment av utrustning: konstantflödesventiler, flänsskydd / sprutskydd och skruvar med inbyggd förspänningsindikator – för tillämpningar inom gruvdrift, tillverkning, processindustrin för livsmedel, fordonsindustrin osv.

Kvalitet

Bertfelt Teknik är sedan 2015 certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Alla våra produkter och processer testas och granskas i enlighet med dessa standarder för att säkerställa en hög, tillförlitlig och jämn kvalitet.

Säkerhet

På Bertfelt Teknik har säkerheten för personalen och partners högsta prioritet. Därför är alla produkter och processer utformade med hänsyn till människors säkerhet.

Mindre miljöpåverkan

Genom att implementera ISO 14001:2015 arbetar Bertfelt Teknik löpande med att minska sin klimatpåverkan. Våra konstantflödesventiler har en positiv påverkan på miljön vilket hjälper oss att hantera vår vattenförsörjning.

Hur kan industrin minska sin vattenkonsumtion?

Vatten är en grundläggande resurs för industrin, en sektor som är den näst största konsumenten av vatten efter jordbruket med 22% av världens vattenkonsumtion (källa: Agence Française de Développement, AFD) vilket motsvarar 800 miljarder m3 vatten per år. Enligt Mc Kinsey-studien ”Kartläggning av vår vattenframtid” som publicerades i november 2009 borde denna siffra öka till 1500 miljarder m3 år 2030. Vatten är kärnan i många industriella processer.

Idag blir vattenbristen ett växande problem i både utvecklade och tillväxtländer. Vattenbristen kan begränsa industriella processer vid vissa tider av året. I Frankrike är Côtes-d’Armor eller Vosges i torka. På andra platser kan det finnas säsongsmässiga brister.

Företag måste arbeta för att minska sin vattenkonsumtion.

En enkel lösning som Bertfelt Teknik erbjuder är att använda konstantflödesventiler i industriella processer. Bertfelt erbjuder ett komplett utbud av konstantflödesventiler som möjliggör optimering och/eller begränsning av vattenanvändningen. Genom att specificera ett optimalt flöde och anpassa tillverkningsprocessen till lägsta möjliga flöde kommer vattenförbrukningen att minska. Bertfelt erbjuder konstantflödesventiler för alla typer av applikationer i branschen: gruvdrift, tillverkning, bearbetning etc.