VÄLKOMMEN!

Nöjda kunder som återkommer är basen för vår utveckling och vi har idag kunder inom följande sektorer:

Gruvindustrin, skogsindustrin, processindustrin, verkstadsindustrin, fordonsindustrin, maskin- & apparattillverkare, tillverkare av flödesrelaterad utrustning, livsmedelsindustrin, kommunala VA-verk m.fl.

Idag möjliggör Bertfelt Teknik briljanta lösningar åt våra kunder, företrädesvis baserat på följande produkter:

Konstantflödesventiler (som ibland kallas flödesventiler eller strypventiler) och som möjliggör precisare vätskeflöden i olika system. Ventilerna säljer vi i de flesta europeiska länderna.

Sprutskydd (som ibland kallas för flänsskydd eller ventilskydd) för en säkrare arbetsmiljö inom processindustrin. Sprutskydden säljer vi bara i de Skandinaviska och Baltiska länderna.

Rotabolt, skruvar med förspänningsindikator eller, som en del säger, bultar med inbyggd belastningskontroll. Används av kunder med krav på tillförlitliga skruvförband. Rotabolt säljer vi i Sverige och Finland.