Nöjda kunder: en hörnsten i vårt företag

Bertfelt Teknik är idag en ledande tillverkare av konstantflödesventiler för den europeiska marknaden samt distributör av sprutskydd och skruvar med förspänningsindikator (Rotabolt) till den skandinaviska marknaden.

Närheten till kund är avgörande för oss. Med försäljningskontor i Berlin, Amsterdam och Paris samt huvudkontor i Stockholm kan vi betjäna våra kunder runt om i Europa. Vi hjälper kunderna att skräddarsy ventiler och insatser som kan användas i befintliga och/eller förbättrade installationer.

Bertfelt Teknik erbjuder följande pålitliga kvalitetsprodukter:

Konstantflödesventiler (ibland kallade flödesregulatorer, flödesbegränsare eller strypventiler) säkerställer ett förinställt konstant flöde för vatten och andra media oavsett tryck.


Sprutskydd (ibland kallade sprutskydd eller ventilskydd) gör arbetet i processindustrin säkrare. Bertfelt Teknik importerar sprutskydd för distribution till kunder på den skandinaviska och baltiska marknaden. Systerföretaget BL Instruments ansvarar för försäljningen till kunder på den svenska marknaden.


Rotabolt skruvar med förspänningsindikator, även kallade skruvar med inbyggd belastningskontroll. Används av kunder med krav på tillförlitliga skruvförband. Rotabolt säljs i Sverige och Finland.


Ett brett sortiment av konstantflödesventiler, sprutskydd och Rotabolt för många olika marknader

Bertfelt har varit i branschen i över 30 år och erbjuder ett brett sortiment av utrustning: konstantflödesventiler, sprutskydd och skruvar med inbyggd förspänningsindikator – för tillämpningar inom gruvdrift, tillverkning, processindustrin för livsmedel, fordonsindustrin osv.

Kvalitet

Bertfelt Teknik är sedan 2015 certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Alla våra produkter och processer testas och granskas i enlighet med dessa standarder för att säkerställa en hög, tillförlitlig och jämn kvalitet.

Säkerhet

På Bertfelt Teknik har säkerheten för personalen och partners högsta prioritet. Därför är alla produkter och processer utformade med hänsyn till människors säkerhet.

Mindre miljöpåverkan

Genom att implementera ISO 14001:2015 arbetar Bertfelt Teknik löpande med att minska sin klimatpåverkan. Våra konstantflödesventiler har en positiv påverkan på miljön vilket hjälper oss att hantera vår vattenförsörjning.