Många användningsområden, en lösning: BT-Maric konstantflödesventil

Konstantflödesventiler kan användas i många tillämpningar varav de vanligaste är:


Doseringssystem – som regel tillsammans med en magnetventil för enkel styrning av vätskeblandningar.
Industriella (tvätt-) processer – precis kontroll av kemiska blandningar.
Mekaniska tätningar – begränsning av vätskeflöden till pumppackningar.


Kommunal vattenförsörjning & vattenmyndigheter – begränsning av maximalt vattenuttag för bättre dimensionering av system.
Filtreringsutrustning – Skapa optimala returflöden för att förhindra skada på filter.


Fjärrvärmedistribution – möjliggöra returflöden för att säkerställa ett minimiflöde under sommarperioden.
Projektmarknad – ser till att alla användare får ett korrekt men begränsat flöde.


Pumpar – för att skydda mot kavitation.
Brandskyddsutrustning – för att styra flödet i tillämpningar med stora flöden där vätskor ska blandas i exakta proportioner.


Bevattningssystem i bevattnings- och jordbrukstillämpningar – säkerställer optimalt vätskeflöde vid alla uttagspunkter.
Kylsystem – säkerställer korrekt konstant flöde i systemet.
Befuktningsutrustning – säkerställer korrekt vätskeflöde i systemet.
Nödduschsystem för industrin – säkerställer att alla anslutna enheter får specificerad mängd vatten i nödsituationer.
Filterutrustning – säkerställer specificerad mediaflöde.
Maskiner och anläggningar för export – säkerställer specificerad flöde i maskiner i exportländer där vattentrycket kan variera.
Maskiner och anläggningar – säkerställer att vätskeflödet inte ska kunna ställas in felaktigt.
Ögontvätt – förhindrar för högt flöde i nödsituationer.


Gruvdrift – till packbox och mekaniska tätningar för centrifugal- och slurrypumpar..