img_bwlti_main

Skruvar med förspänningsindikator – Rotabolt

Rotabolt är en briljant patenterad lösning som effektivt, pålitligt och ekonomiskt säkerställer att en skruv ansätts till önskad förspänning samt möjliggör enkel kontroll av förspänningen även under drift.

I nio fall av tio, när ett läckage uppstår i flänsar eller en skruv lossnar eller brister av utmattning, beror det på att skruven är monterad med fel förspänning, oftast för låg. Även de bästa momentnycklar kan ge en osäkerhet av +/- 40 %. Vid användning av hydrauldragare är resultatet helt oförutsägbart. När dragaren kopplas från blir det en sättning i systemet som ger åverkan på brickor, gängor och packningar varvid den slutliga förspänningen kan bli långt lägre än önskat. Med RotaBolt kan varje skruv lätt kontrolleras under montage att rätt förspänning är uppnådd. Denna kontroll kan även göras under drift när skruven sitter på plats och det utan verktyg. Varje Rotabolt är försedd med en indikatoranordning (rotor). Man prövar med tummen och pekfingret om rotorn sitter fast. Är den lös drar man åt skruven tills rotorn är fast.

Rotabolt minskar haveririsken, monteringskostnaderna samt inspektionskostnaden.

Med RotaBolt vet man att varje skruv sitter som den ska. Det betyder att man redan i konstruktionen kan använda skruv med rätt dimension och med rätt antal.
Rotabolt används i många kritiska applikationer. Kunder finns bl.a. inom fordonsindustrin, byggindustrin, processindustrin, off-shore, försvaret, kraftindustrin m.m.

Med Rotabolt säkerställs korrekt förspänning med en noggrannhet av +/- 5%. Det är skruvens förlängning som mäts, inte vridmoment vid montage eller andra ovidkommande faktorer. Förlängningen är ett direkt mått på förspänningen. Rotabolt används överallt där man på ett snabbt, enkelt, pålitligt och kostnadseffektivt sätt behöver utföra kontroll av att skruvar förblir ansatta med rätt förspänning. Detta gäller särskilt vid påfrestningar genom t ex temperaturväxlingar, vibrationer och tryckförändringar. Rotabolt kan med fördel användas även i krävande, fuktiga samt smutsiga miljöer och har med framgång använts i temperaturer upp till 630° C.

Rotabolt tillverkas av Rotabolt Ltd som är en del av världsomspännande James Walker Group.