SÅ HÄR FUNGERAR BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

Vad är en BT-Maric konstantflödesventil? Vad gör den för något?

BT-Maric flödeskontrollventil är konstruerad för ett förutbestämt konstant flöde för vatten och liknande media oberoende av tryckvariationer inom ett angivet tryckintervall. Tryckintervallet beror på vilken typ av ventil som används.

Vad gör inte en BT-Maric konstantflödesventil?

En BT-Maric konstantflödesventil inverkar på trycket men är inte konstruerad för att reglera trycket i ditt system.
Kontrollflödesventilen kan inte aktiveras externt och går inte att justera efter att den har tillverkats.
BT-Maric konstantflödesventilen fungerar inte tillsammans med gas eller luft.

Hur fungerar BT-Maric konstantflödesventiler?

BT-Maric konstantflödesventiler har en gummiring med en öppningsdiameter som reagerar direkt på tryckvariationer (inom ett visst intervall). När trycket ökar pressas ringen ned i sitt koniska säte och öppningsdiametern minskar i storlek så att flödet hålls konstant på förbestämt nominellt värde och vice versa. På så sätt förblir flödet alltid konstant oberoende av tryckvariationer.
Vanliga Frågor - BT-Maric konstantflödesventiler

Varför ska jag använda BT-Maric konstantflödesventiler?

BT-Maric konstantflödesventiler hjälper dig att

 1. sänka investerings- och flödesrelaterade kostnader genom att alltid välja angivet flöde oberoende av tryckvariationer. Tryckvariationer förekommer ofta i system med många tappningsställen.
 2. förbättra flödet för vatten eller andra liknande media i dina processer eller produkter genom att alltid tillhandahålla specificerat flöde oberoende av tryckvariationer. Ditt system får därmed ett stabilt, konstant flöde om tryckfallet ligger inom angivna gränser. Detta motverkar haveri eller skada på utrustningen. Livslängden för din utrustning kommer att öka. Ventilerna utgör ett värdefullt skydd för flödeskänsliga pumpar, filter, packningar och vattendistributionssystem.
 3. spara vatten genom att begränsa flödet vid tappningsställen. Vatten är en viktig naturresurs och ska därför alltid användas sparsamt.
Går det att använda BT-Maric konstantflödesventiler tillsammans med luft eller gas?

Nej, bara med vatten och liknande vätskor.

När kan jag använda insatsventiler?

Insatsventiler är den mest kostnadseffektiva lösningen att integrera i konstantflödesfunktionen i din process eller utrustning för flöden upp till 233 l/min. Insatsventilen monteras på ett lämpligt ställe i den befintliga rörledningen.

Kan BT-Maric konstantflödesventiler användas tillsammans i livsmedelstillämpningar?

Det beror på var ventilerna är placerade. Om våra konstantflödesventiler sitter i det sekundära systemet går de att använda i livsmedelstillämpningar som kategori 4 (utan direkt kontakt, eller obetydlig kontakt, med livsmedel), se EG-förordning 1935/2004.

Kan jag ändra flödet efter att jag har köpt en BT-Maric ventil?

Flödet måste fastställas före beställning. Det går alltid att byta ut en befintlig konstantflödesventil mot en som är avsedd för något annat flöde.

Vad menas med tryckfall? Är det viktigt?

Tryckfall eller ”tryckförlust” i hela ventilen är helt enkelt skillnaden mellan inlopps- och utloppstryck och avgörs av installationens art.
Detta är viktigt eftersom konstantflödesfunktionen bara kan garanteras om tryckfallet ligger inom angivna gränser. Se avsnittet ”Om tryckförlust” i katalogen på sidan 8. Beställ vår katalog med konstantflödesventiler här.

Kan ni beräkna tryckförlusten/tryckskillnaden åt mig?

Vi kan inte uttala oss om vad tryckskillnaden kommer att bli. Men du bör kunna beräkna den om du har tillgång till relevanta installationsuppgifter. Du kommer då att kunna välja en ventil med lämpligt tryckskillnadsintervall för din tillämpning. Tryckfallet i hela ventilen avgörs nämligen av parametrarna för respektive installation eftersom dessa har individuella specifikationer. Om du är osäker på om en BT-Maric ventil lämpar sig för just din tillämpning är det nödvändigt att förutsäga tryckskillnaden i hela ventilen genom att göra en beräkning enligt beskrivningen på sidan 9 i vår katalog. Beställ katalogen med konstantflödesventiler här.

Hur kan jag räkna ut tryckskillnaden?

Skillnaden i hela konstantflödesventilen motsvarar tryckskillnaden mellan ventilens inlopp och utlopp. Se avsnittet ”Beräkna tryckfall” i vår katalog. Du kan beställa katalogen med konstantflödesventiler här.

Vad är livslängden för BT-Maric konstantflödesventiler?

Upp till 20 år.

Var hittar jag mått och vikt för BT-Maric konstantflödesventiler?

Dimensioner och vikter för våra konstantflödesventiler hittar du i vår katalog. Beställ katalogen med konstantflödesventiler här.

KÖPA BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

Var kan jag köpa BT-Maric konstantflödesventiler?

Skicka en förfrågan till någon av följande adresser:

Hur mycket kostar ventilerna?

Skicka en prisförfrågan till någon av adresserna nedan:

Vårt säljteam hjälper dig mer än gärna.

Går det att köpa bara en (1) BT-Maric konstantflödesventil?

Ja, det går bra.

Kan jag köpa BT-Maric konstantflödesventiler som privatperson?

Nej, vi säljer bara direkt till företag.

Hur kan jag kontrollera lagerstatus?

Skicka en förfrågan till någon av adresserna nedan:

Hur lång leveranstiden är det?

Det beror på vilken typ av konstantflödesventil du behöver. Om vi har artikeln du söker i lager levererar vi den inom en till två dagar. Är den däremot slut i lager kan leveransen dröja i två till fyra veckor. Vid beställning ber vi dig ange hur brådskande din leverans är. Vi gör vårt bästa för att hålla leveranstiden nere.

Hur är det med garantier?

Våra konstantflödesventiler har 1 års garanti och som tidigare nämnts är den förväntade livslängden upp till 20 år.

Kan ni tillverka skräddarsydda konstantflödesventiler?

Ja. Kontakta oss för att diskutera detta närmare. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

INSTALLERA BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

Hur installerar man insatser?

Insatser måste installeras åt rätt håll för att undvika omedelbart haveri. Den synliga delen av gummidelen ska vara riktad mot flödet. Insatsen ska placeras i de befintliga rörledningarna för din utrustning.

Hur installerar man gängade ventiler?

Ventilerna måste installeras åt rätt håll för att undvika omedelbart haveri. Flödesriktningen indikeras med en pil på ventilhus.

Rikta gärna präglingen mot toppen eller på ett sätt som underlättar identifiering. Böjar eller krökar precis framför ventilen påverkar inte ventilens prestanda, men med tanke på hastigheten för de vattenstrålar som kommer ut ur ventilerna rekommenderas montering av ett rakt rör som är ungefär lika långt som den nominella öppningen för kopplingen vid ventilens utlopp.

Hur kan jag få en bättre tätning med PVC-skruvförband?

Du kan åstadkomma en bättre tätning med hjälp av gängtejp. Dra åt måttligt (för hand) plus ett kvarts varv. DRA INTE ÅT mer än en kvarts varv annars skadas ventilen. För ventiler med PVC-material är det viktigt att inte dra åt för hårt.

Hur monterar man klämskivor?

Klämskivor är konstruerade för montering mellan släta ytor på rörflänsar.
img_constant_fv_left_film

Se filmen

UNDERHÅLL AV BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

Behöver BT-Maric konstantflödesventiler något särskilt underhåll?

Nej, det gör de inte. BT-Maric konstantflödesventiler är självrengörande.

Måste konstantflödesventiler bytas vart tredje till vart femte år?

Inte nödvändigtvis. Mycket beror på i vilken tillämpning de används. Våra konstantflödesventiler har en förväntad livslängd på upp till 20 år. Höga temperaturer på olika media, abrasiva partiklar och kalk kan påverka precisionen över tid. Med tiden hårdnar också gummidelen på O-ringen och efter tio år kan flödet öka med fem procent.

Var kan jag köpa reservdelar?

Tack vare ventilernas unika design och frånvaron av slitdelar behövs inga reservdelar.

CERTIFIERING AV BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

Är BT-Marics flödesventiler certifierade för dricksvattentillämpningar?

Ja. Vi har dricksvattencertifieringar från Australien och Frankrike.

Vad är det för skillnad mellan en konstantflödesventil och en flödesbegränsare?

Det finns ingen skillnad utan dessa är bara olika benämningar. Andra vanliga beteckningar är flödesbegränsare, flödesregulator, strypventil, flödesstyrningsventil, massflödesventil etc.

Vad gör en flödesregulator/-begränsare?

Den ser till att flödet för vätskan/mediumet alltid är det samma inuti rörledningssystemet oberoende av tryckvariationer inom ett specifikt tryckintervall.

Vilka är de huvudsakliga fördelarna med att installera en BT-Maric flödeskontrollventil?
 • Styrning av flödet för vatten och liknande media oberoende av tryckvariationer
 • Konstruerad för flöden från 0,15 l/min. upp till 13 500 l/min.
 • Flödena går att ställa in i små steg
 • 100 % mekanisk, självreglerande, ingen extra kraftkälla krävs
 • Unik precision: vår standardlösning Precision garanterar ett nominellt flöde på +/- 10 % för hela tryckfallsintervallet från 1,4 bar upp till 10 bar.
 • Enkel, kompakt, tillförlitlig och lång livslängd (upp till 20 år)
 • Brett urval kopplingstyper och -material
 • Högtryckslösningar som hanterar tryckskillnader på upp till 20 bar
 • Lågtryckslösningar som hanterar tryckskillnader på upp till 0,4 bar
 • Underhållsfri: inget behov av reservdelar
 • Förinställda för att undvika justeringsfel eller eller oönskade systemändringar => flödet måste anges vid beställning
 • Sänker investerings- och driftskostnader avsevärt
 • Förebygger maskinhaverier och förlänger livslängden för din utrustning/produkt
 • Självreglerande och självrengörande: blir inte igensatta
 • Konstantflödesventilerna är primärt utformade för vattentillämpningar och lämpar sig särskilt för användning där vattenkvaliteten är dålig, eftersom flödeskontrollelementet är av gummi som är flexibelt vid normala driftförhållanden. Detta minimerar risken för blockeringar och eliminerar kalkavlagringar.
 • Sparar vatten eller andra media. Reducerar avfall

KÄNNER DU IGEN NÅGON AV FÖLJANDE UTMANINGAR?

 • Behöver du begränsa vattenflödet med precision i ditt system?
 • Har du filter som behöver ett förinställt konstant vattenflöde?
 • Behöver du optimera din utrustning för ett specifikt flöde?
 • Behöver du blanda vätskor i exakta proportioner? Vid högt tryck?
 • Behöver du snabbt kunna justera flödet vid höga flöden och växlande trycknivåer?
 • Behöver du skydda dina (centrifugal-) pumpar?
 • Behöver du kontrollera och minimera flödet för spolningsvatten till packningar?
 • Behöver du begränsa vattenuttag nära källan inom ditt bevattningssystem?
 • Vill du spara vatten på hotell, restauranger, vattenland, boendeanläggningar, campingplatser genom att begränsa flödet vid tappningsställena? Är det viktigt för dig att spara vatten?
 • Behöver du säkerställa ett korrekt flöde till nödduschar?
 • Behöver du hålla sprutmunstycken fria från damm?
 • Behöver du styra max. flödet från respektive munstycke i brandbekämpningsutrustning?
 • Behöver du styra vattenflödet i kylutrustning och/eller destilleri?
 • Behöver du begränsa toppflöden med hjälp av ultraviolett steriliseringsutrustning för att säkerställa fullständig eliminering av bakterier?
 • Hur kan jag kontrollera vattenflödet i min befuktningsutrustning?
Lösningar

Svaret på alla dessa frågor är: installera en BT-Maric konstantflödesventil!