SÅ HÄR FUNGERAR BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

KÖPA BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

INSTALLERA BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

UNDERHÅLL AV BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

CERTIFIERING AV BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

KÄNNER DU IGEN NÅGON AV FÖLJANDE UTMANINGAR?

• Behöver du begränsa vattenflödet med precision i ditt system?
• Har du filter som behöver ett förinställt konstant vattenflöde?
• Behöver du optimera din utrustning för ett specifikt flöde?
• Behöver du blanda vätskor i exakta proportioner? Vid högt tryck?
• Behöver du snabbt kunna justera flödet vid höga flöden och växlande trycknivåer?
• Behöver du skydda dina (centrifugal-) pumpar?
• Behöver du kontrollera och minimera flödet för spolningsvatten till packningar?
• Behöver du begränsa vattenuttag nära källan inom ditt bevattningssystem?
• Vill du spara vatten på hotell, restauranger, vattenland, boendeanläggningar, campingplatser genom att begränsa flödet vid tappningsställena? Är det viktigt för dig att spara vatten?
• Behöver du säkerställa ett korrekt flöde till nödduschar?
• Behöver du hålla sprutmunstycken fria från damm?
• Behöver du styra max. flödet från respektive munstycke i brandbekämpningsutrustning?
• Behöver du styra vattenflödet i kylutrustning och/eller destilleri?
• Behöver du begränsa toppflöden med hjälp av ultraviolett steriliseringsutrustning för att säkerställa fullständig eliminering av bakterier?
• Hur kan jag kontrollera vattenflödet i min befuktningsutrustning?