SÅ HÄR FUNGERAR BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

KÖPA BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

INSTALLERA BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

UNDERHÅLL AV BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

CERTIFIERING AV BT-MARIC KONSTANTFLÖDESVENTILER

KÄNNER DU IGEN NÅGON AV FÖLJANDE UTMANINGAR?

 • Behöver du begränsa vattenflödet med precision i ditt system?
 • Har du filter som behöver ett förinställt konstant vattenflöde?
 • Behöver du optimera din utrustning för ett specifikt flöde?
 • Behöver du blanda vätskor i exakta proportioner? Vid högt tryck?
 • Behöver du snabbt kunna justera flödet vid höga flöden och växlande trycknivåer?
 • Behöver du skydda dina (centrifugal-) pumpar?
 • Behöver du kontrollera och minimera flödet för spolningsvatten till packningar?
 • Behöver du begränsa vattenuttag nära källan inom ditt bevattningssystem?
 • Vill du spara vatten på hotell, restauranger, vattenland, boendeanläggningar, campingplatser genom att begränsa flödet vid tappningsställena? Är det viktigt för dig att spara vatten?
 • Behöver du säkerställa ett korrekt flöde till nödduschar?
 • Behöver du hålla sprutmunstycken fria från damm?
 • Behöver du styra max. flödet från respektive munstycke i brandbekämpningsutrustning?
 • Behöver du styra vattenflödet i kylutrustning och/eller destilleri?
 • Behöver du begränsa toppflöden med hjälp av ultraviolett steriliseringsutrustning för att säkerställa fullständig eliminering av bakterier?
 • Hur kan jag kontrollera vattenflödet i min befuktningsutrustning?