AdobeStock_109098371_Industrial

Industriell

  • Doseringsutrustning – kontrollerad inblandning av ingredienser.
  • Mekaniska tätningar – minimering av flödet till skvallerstrålen.
  • Vakuumpumpar – för reglering av flöde till sugpumpar.
  • Brandbekämpning; – korrekt inblandning av skummedel i applikationer med stort flöde.
  • Kylutrustning – korrekt flöde av kylvatten till maskiner. Ofta med magnetventiler.
  • Nödduschar för kropp & ögon: kontrollerat flöde säkerställer säker användning.