Styrning av vattenflödet i befuktningsutrustning

Bakgrund:

Det är viktigt att luftfuktigheten i en flygplanskabin ligger på en konstant specificerad nivå. För detta ändamål används befuktningsutrustning (med vatten som medium). En utmaning med sådana befuktningssystem är att kabintrycket inte är konstant, vilket kan påverka flödet i befuktningsutrustningen.

Lösning:

För att motverka detta har BT-Maric konstantflödesventiler typ insats valts för att säkerställa ett förinställt flöde oberoende av tryckvariationer.
Befuktningssystem på flygplan måste vara extremt pålitliga och kabinfuktigheten alltid hållas konstant oberoende av tryckvariationer.

Fördelarna med BT-Maric konstantflödesventiler:

1) pålitliga, enkla att installera och manipulationssäkra.

2) kostnadseffektiva lösningar som inte behöver underhållas.

3) lång förväntad livslängd (upp till 20 år).

4) konstant flöde i befuktningssystemet.

5) vattenbesparande: vår viktigaste naturresurs på jorden!


Har du liknande utmaningar som i exemplen ovan?
Hur kontrollerar du vattenflödet i din befuktningsutrustning idag?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor. Vi hjälper till att utforma en standardlösning eller skräddarsydd lösning åt dig.