Att spara vatten i industrin

Även om industrier generellt har gjort betydande ansträngningar under de senaste 40 åren för att minska mängden vatten som tas ut och förbättra kvaliteten på deras utsläpp, är ”vattenavtrycket” av industriell verksamhet fortfarande betydande. Med klimatförändringarna och extremväder som kommer att bli vanligare och som följs av torka/vattenbrist, måste företag effektivisera deras vattenanvändningen ännu mer. Det finns en ökad förväntan från EU regelverket och konsumentsidan på att industrin använder naturresurser som vatten mer effektivt. Att spara vatten i industrin  måste vara en prioritet!

Att spara vatten i industrin

Här är en enkel metodik för att göra en första analys och få idéer till åtgärder för att spara vatten i industrin.

VATTENKONSUMTION

 • Finns det en övergripande person med kompetens och resurser för effektivisering av vattenkonsumtionen.

 • Används annat vatten än kommunalt vatten

  • Grundvatten, ytvatten etc.
  • Dokumenteras storleken på konsumtionen?
  • Finns historik?
  • Är kostnaden känd?
 • Var i företaget används vatten?

Vilka utrymmen/enheter/processer?

  • Personalutrymmen?
  • Processer?
  • Maskiner: Mekaniska tätningar, Kylning av maskiner?

 

Var finns potentialen för vattenbesparingar;

  • På kort sikt?
  • På lång sikt?
  • Finns det mål för vattenbesparingar?
 • Återanvänds vatten inom företaget

 • Samlas regnvatten in för användning i utemiljön?

 • Görs jämförelser med andra liknande företag/enheter/industri? (Benchmarking)

 • Är det verksamhetsförändringar på gång som påverkar vattenkonsumtionen?

 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

 • Påverkas företaget av torka och eller stora flöden/översämningar?

Har en riskanalys genomförts?
 

UTRUSTNING FÖR SPARA VATTEN

 • Finns vattenmätare installerade vid större förbrukare?

Dokumenteras resultatet?

 • Används konstantflödesventiler för att begränsa flödet där så är möjligt?

 • Används vattenfelsbrytare som stänger av vatten vid läckage?

 • Om sköljning förekommer, används möjlighet till motströmssköljning där så är möjligt?

 • Kan vatten och kemikalier återvinnas?

Exempelvis för värme och kylprocesser?

 • Används vattensnåla armaturer såsom snålspolande toaletter och vattensnåla duschar?

Används timer/sensorer för automatisk avstängning där så är möjligt?
 

– En enkel, ekonomisk och snabb lösning för att begränsa flödet och spara vatten är att installera BT Maric konstantflödesventiler.

Läs mer här.